Oxelgrensvägen 34, 152 42 Södertälje E-post: info@boas.se Telefon: 08 - 550 616 80

En ny vattenskärningsutrustning från Kimtech

Lördag 26 januari 2019

  • En nöjd Jonny Persson
    En nöjd Jonny Persson
  •  Nya verkstaden
    Nya verkstaden

Den nya utrustningen från Kimtech placeras organisatoriskt under avdelning Verkstad. Utrustningen placeras i en iordningställd för ändamålet fristående byggnad inne på vårt industriområde, även att ett plåtlager placeras i anlutning till byggnaden. Den leende mannen på bild är nyanställde Jonny Persson som har många års erfarenhet att operera denna typ av utrustning, Jonny är huvudoperatör för denna utrustning med vår Malin Jonsson som ersättare vid frånvaro.

Denna utrustning är ett viktigt tillskott i vår ständiga stärvan att korta ledtider och öka vår kvalite.