Oxelgrensvägen 34, 152 42 Södertälje E-post: info@boas.se Telefon: 08 - 550 616 80

Målning av mitten och topp sektion av silos

Fredag 22 maj 2020

Målning av mitten och topp sektion av silos i tillfällig lackverkstad inne på vårt område.
Målning av mitten och topp sektion av silos i tillfällig lackverkstad inne på vårt område.

Målning av mitten och topp sektion av silos i tillfällig lackverkstad inne på vårt område.

Blästring och lackeringen utförs av Sulalampis Blästring & Industrimålning AB.