Oxelgrensvägen 34, 152 42 Södertälje E-post: info@boas.se Telefon: 08 - 550 616 80

Ny kantpress

Måndag 20 februari 2017

Pasi vid nya kantpressen
Pasi vid nya kantpressen
Det blev en ny CNC-styrd kantpress modell Ermaksan POWER BEND FALCON 3100 x 175 till rostfria verkstaden.