Oxelgrensvägen 34, 152 42 Södertälje E-post: info@boas.se Telefon: 08 - 550 616 80

Ny verkstadsansvarig för rostfriaverkstaden

Onsdag 10 januari 2018

Pasi som varit anställd på BOAs i 10 år tar sig an uppgiften som arbetsledare på rostfria verkstaden från årskiftet. Han ersätter därmed Thomas Landström som lämnar BOAs och går vidare i karriären.