Oxelgrensvägen 34, 152 42 Södertälje E-post: info@boas.se Telefon: 08 - 550 616 80

Ny verkstadsansvarig på smidesverkstaden

Onsdag 1 mars 2017

Kari Mattola har gått från att arbeta "ute" med montage till en tjänst som BOAs verkstadsansvarig för smidesverkstaden, med honom kommer lång erfarenhet inom svets & smide. Förutom att sätta sig in i rollen som verkstadsansvarig så har han även i uppdrag att organisera om i verkstaden med målet att få till ett bättre flöde från råvara till färdig produkt, i detta ligger en tillbyggnad av verkstaden som är under planering, denna nya verkstadsdel kommer fungera som svets/montage hall.