Oxelgrensvägen 34, 152 42 Södertälje E-post: info@boas.se Telefon: 08 - 550 616 80

Oförstörande provning

Tisdag 31 mars 2020

  • Svetsansvarige Christer utför oförstörande provning med vår magnetpulverkontrollutrustning gällande stumfog på nytillverkad cisterndel.
    Svetsansvarige Christer utför oförstörande provning med vår magnetpulverkontrollutrustning gällande stumfog på nytillverkad cisterndel.
  • Svetsansvarige Christer utför oförstörande provning med vår magnetpulverkontrollutrustning gällande stumfog på nytillverkad cisterndel.
    Svetsansvarige Christer utför oförstörande provning med vår magnetpulverkontrollutrustning gällande stumfog på nytillverkad cisterndel.
Svetsansvarige Christer utför oförstörande provning med vår magnetpulverkontrollutrustning gällande stumfog på nytillverkad cisterndel.