Oxelgrensvägen 34, 152 42 Södertälje E-post: info@boas.se Telefon: 08 - 550 616 80

Re - certifiering

Fredag 16 augusti 2019

FORCE Certification A/S med Peter Siltberg som auditor besökte oss 2019-05-21 för recertifiering inom ISO 3834-2: 2005 & EN 1090-1:2009

Utfallet av certifieringen utmynnade i fem stycken så kallade liten avikelse. 

Avikelserna är släckta och cerifieringen är nu giltig till 2022-08-18