Oxelgrensvägen 34, 152 42 Södertälje E-post: info@boas.se Telefon: 08 - 550 616 80

Tillverkning av stålstruktur och sandsilos till nya gjuteriet Scania

Fredag 28 februari 2020

  • Mittensektionen av en silo.
    Mittensektionen av en silo.
  • Stålstruktur och delar till silos.
    Stålstruktur och delar till silos.
Vi ha fått en order på tillverkning av tre sandsilos a 150m3 med underliggande stålstruktur från OMEGA. Även montage av dessa plus ytterligare silos och ståltorn av annan tillverkare. Montaget påbörjas i April/Maj.