Oxelgrensvägen 34, 152 42 Södertälje E-post: info@boas.se Telefon: 08 - 550 616 80

Tillverkning av tankar

Torsdag 1 december 2016

Tillverkning och senare även uppställning på plats av 3 stycken 6,8 m3 rostfria spillvatten tankar åt KT Rör och Svets AB för montage på läkemedelsindustri. I ordern ligger även 1 stycken mindre tank a 0,5 m3.