Oxelgrensvägen 34, 152 42 Södertälje E-post: info@boas.se Telefon: 08 - 550 616 80

Maskinflytt & Rivning

Vi har många års erfarenhet av att flytta och installera maskiner, det kan röra sig om allt från enstaka maskiner till hela fabriker. 

Allt går att flytta med hjälp av planering, erfarenhet, hjälpmedel och resurser. Vid all maskinflyttning är det viktigt att använda rätt utrustning med tanke på maskinernas egenskaper som vikt och tyngdpunkt. Ibland blir det nödvändigt att tillverka lyfthjälpmedel vilket vi då gör i den egna verkstaden. Det går till så att medarbetaren talar om hur det skall se ut och fungera, därefter så köper vi in tjänsten konstruktion med hållfasthetsberäkning och därefter sker tillverkning av lyfthjälpmedlet.                                                

Vår egen maskinutrustning innefattar allt som behövs för maskinflytten, ett antal eltruckar och dieseltruckar, maskinskridskor - luft kuddar - lyftblock etc. Vi har även samarbetsavtal med lokala företag för att på ett enkelt och snabbt sätt kunna få tillgång till mobilkranar - lastbilar och personliftar.

Behöver du hjälp med att riva stålkonstruktioner på mark eller i tak? Att riva under pågående produktion möter inget hinder för oss, vi har vanan inne! Vårt rivningsteam kan sin sak och om behov finnes så klär vi under pågående produktion in det som skall rivas med staket och presenningar.

 

 Kontaktperson:

Jukka Lindqvist
jukka@boas.se
08 - 554 226 92