Oxelgrensvägen 34, 152 42 Södertälje E-post: info@boas.se Telefon: 08-550 616 80
  • Ny svetsansvarig. Vi välkomnar Christer Lönn som den nya svetsansvariga.

  • En nöjd Jonny Persson vid ny vattenskärningsmaskin

  • En del av sandsilos

  • Insidan av en sandsilo

  • Närbild på vår svetsansvarige Christer utför oförstörande provning med vår magnetpulverkontrollutrustning gällande

  • Svetsansvarige Christer utför oförstörande provning med vår magnetpulverkontrollutrustning gällande

  • Målning av mitten och topp sektion av silos i tillfällig lackverkstad inne på vårt område. Blästring och lackering gjord av Sulalampis Blästring & Industrimålning AB.

  • Förvaring av mediabalk

  • Mediabalk