Oxelgrensvägen 34, 152 42 Södertälje E-post: info@boas.se Telefon: 08-550 616 80
  • Tillverkning av tankar. 3 stycken 6,8 m3 tankar åt KT Rör och Svets AB.