Startsida

Kent Lönn

VD

Legotillverkning

08-55422691

Ann Tallberg

Avdelningsansvarig

Maskinflytt och rivning

070-2421263

Mikael Martikainen

Avdelningsansvarig

Konstruktionsstål och tunnplåt

08-55422694