Maskinstomme

Flytt av en tredelad maskin med hjälp av egentillverkad stålstomme.

Projektbeskrivning

Kund:
Industri
År:
2023
Typ:
Maskinflyttning
Status:
Genomfört
Beskrivning:

Maskinen var tredelad och skulle skadas om lyft utfördes direkt på maskinen. Vi tog fram en särskild utformad lyftutrustning för att både lyfta och skydda maskinen under transporten.

Kontaktperson:

Johnny Jakobsson

Avdelningsansvarig

08-55422690
Gå tillbaka